Geologie generală

 • CUPRINS
 • INTRODUCERE
  • 1. GEOLOGIA CA ŞTIINŢĂ
  • 2. METODE ŞI PRINCIPII DE LUCRU ÎN GEOLOGIE
 • CAP. I. STRUCTURA GLOBULUI TERESTRU
  • 1. SURSE DE INFORMAȚII
  • 2. STRUCTURA INTERNĂ A GLOBULUI. LITOSFERA ŞI SCOARŢA
  • 3. CÂMPURILE FIZICE ALE GLOBULUI
 • CAP. II. ALCĂTUIREA CHIMICĂ ŞI MINERALOGICĂ A GLOBULUI
  • 1. COMPOZIŢIA CHIMICĂ
  • 2. MINERALELE SCOARŢEI TERESTRE
 • CAP. III. NOŢIUNI DE PETROLOGIE
  • 1. Pocese și roci magmatice
  • 2. Procese și roci sedimentare
  • 3. Procese și roci metamorfice
 • CAP. IV. ELEMENTE DE CARTOGRAFIE ȘI GEOLOGIE STRUCTURALĂ
  • 1. Produse cartografice
  • 2. Structuri geologice
 • CAP. V. ELEMENTE DE TECTONICĂ GLOBALĂ
  • 1. Diviziunile geomorfologice ale scoarței
  • 2. Istoria tectonicii globale
  • 3. Conceptul tectonicii globale
  • 4. Formarea bazinelor de sedimentare și a catenelor orogenice prin prisma tectonicii globale
 • BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
 • Anexe
ISBN: 978-606-575-513-0