Cursuri 2023-2024

Geologia României

Curs 1 - Noţiuni introductive

Curs 2 - Morfostructurile de platformă prealpine

Curs 3 - Platforma Moldovenească

Curs 4 - Platforma scitică

Curs 5 - Platforma moesică

Curs 6 - Morfostructurile de orogen, OND

Curs 7 - Evoluţia geotectonică a orogenului carpatic

Curs 8 - Domeniul Cristalino-Mesozoic

Curs 9 - Domeniile Flișului și Molasei, CO

Curs 10 - Vulcanitele neogene, CO

Curs 11 - Orogenul Carpaţilor Meridionali

Curs 12 - Depresiunile interne, CM

Curs 13 - Orogenul Munţilor Apuseni

Curs 14 - Depresiunile molasice

Prezentarea 1 - Aducere aminte

Prezentarea 2 - Morfostructuri majore ale teritoriului României

Prezentarea 3 - Platforma Moldovenească

Prezentarea 4 - Platforma Scitică

Prezentarea 5 - Platforma Moesică

Prezentarea 6 - Morfostructurile de orogen, OND

Prezentarea 7 - Orogenul carpatic

Prezentarea 8 - Orogenul carpatic, CM

Prezentarea 9 - Orogenul carpatic, FLC

Prezentarea 10 - Orogenul carpatic, Mo, Vn, Di

Prezentarea 11 - Orogenul Carpaţilor Meridionali

Prezentarea 12 - Orogenul Munţilor Apuseni, DMP

Prezentarea 13 - Lista subiectelor pentru examen

Lucrare Practică 1

Harta Geologică 00

Harta Geologică 01

Harta Geologică 02

Harta Geologică 15

Harta Geologică - Darabani (1:200000)

Harta Geologică - Iaşi (1:200000)

Harta Geologică - Piatra Neamţ (1:200000)

Harta Geologică - Radauţi (1:200000)

Harta Geologică - Suceava (1:200000)

Harta Geologică - Ştefăneşti (1:200000)

Harta Geologică - Topliţa (1:200000)

Harta geologică a Dobrogei de Nord

Harta geologică a masivului Rarău

Detaliu - Harta geologică a masivului Rarău

Harta Topografică 06

Carnet de cartare 06