Cursuri 2023-2024

Programe analitice

Geologia României

Introducere în geologie

Publicaţii

Geologia regiunii dintre Valea Sucevei şi Valea Putnei
(Carpaţii Orientali)

Geologia României, Volumul I, Geologia terenurilor Est-Carpatice
(Platformele şi Orogenul Nord-Dobrogean)

Geologia României, Volumul II, Geologia Orogenului Carpatic

Geologie generală

Geologia Orogenului Carpatic (suport de curs)